„Politsei otsustas rakendada taastavat õigust, sest noormees tunnistas oma süüd ja väljendas kahetsust,“ selgitas Põhja prefektuuri Kesklinna piirkonnavanem Liisa Merekivi. Noormees pesi grafiti maha ning värvis objekti üle. Sellise lahendusega oli nõus ka rikutud vara omanik.

Samuti tuvastas politsei noormehe, kes on seotud grafitiga „Grek“. Kahes menetluses tunnistas noormees enda süüd ja lubas tehtud kahju heastada. Kui sodija lubadust murrab, võib politsei taas menetlust alustada.

Võõra vara rikkumise eest on politseil võimalus süüteomenetluse käigus karistada ka rahatrahvi või vanglakaristusega. Karistust määrates kaalutakse, milline on tehtud kahju, inimese suhtumine ja süü, tema taust ning valmisolek olukorda parandada.

„Senine praktika on näidanud, et taastava õiguse rakendamine paneb noore mõtlema ning oma teguviisi kahetsema,“ märgib Merekivi.

Jaanuaris, veebruaris ja märtsis sai politsei ligi 22 vandalismi alla liigituvat grafitiga seotud teadet. Eelmisel aastal tehti samal perioodil 6 teadet, üle-eelmisel aastal 16. Eesti Ekspress kirjutas tänavu jaanuaris, kuidas tekkis linnaruumi soditud kiri „DJ Tiine Rott“. Kinnistuomanike mured kõlasid kurtidele kõrvadele, sest sodijaid ei tabatud.