Indeksi koostajatelt on võimalik saada 0 kuni 100 palli – mida kõrgem punktiarv, seda aktiivsem on riigi koroonapoliitika.

Indeksi järgi on Eesti riik koroonapandeemia ohjamiseks ja tagajärgede leevendamiseks kasutanud vähem meetmeid kui ükski teine Euroopa Liidu riik.

Eesti koroonapoliitika indeks oli 14. veebruari seisuga 41,67 palli, Soomel seevastu 55, Lätil 56 ja Leedul 67 palli. Kõrgemad indeksid EL-is on Kreekal (81), Saksamaal (83), Hollandil (84), Portugalil (84) ja Iirimaal (88). Isegi Venemaa koroonapoliitika on Eesti omast natuke aktiivsem – 45 palli.

Eestist vähemaktiivne koroonapoliitika on Euroopas ainult Islandil (41) ja Valgevenel (27).

Ühtekokku vaadeldakse 180 maailma riiki ning indeksit ajakohastatakse regulaarselt. Kõrgeim indeks oli viimati Kuubal – 90,74.