Millised on need tingimused? Eesti otsustajad on rääkinud neist justkui millestki, mis meenutab Euroopa Komisjoni poolt Ukrainale ette antud tingimusi euroliiduga liitumise läbirääkimiste alustamiseks. Need puudutavad peamiselt Ukraina õigusriigi olukorda, sealhulgas kohtusüsteemi, ning korruptsiooniteemat. Boris Pistorius oli vähem agar arutama, mida tingimuste all silmas peetakse. „Siin ja praegu ei ole õige koht neid tingimusi täpsustada, sest see on ülesanne Washingtoni tippkohtumiseks. Kasutame vahepealset aega, et täpsustada, mida on vaja teha,“ sõnas Pistorius. Nii sai vastuse ka küsimus sellest, kas Ukraina võiks loota juba 2024. aasta Washingtoni tippkohtumiselt kohe kutset NATOsse – see on hetkel väga ebatõenäoline. Pevkur ja hiljem ka Pistorius rõhutasid üle teada tõdemuse: enne sõja võidukat lõppu ei ole NATO liikmesusest niikuinii mõtet juttu teha.