Valimiskampaania peab kulgema „legitiimselt, massilise osavõtuga ning tagasihoidlikult“, see tähendab, sõja ajal valimiste korraldamiseks rahaga priiskamata. „Valimised tuleb läbi viia ilma valimisjaoskondades esinevate mustlaste ja tsirkusekarudeta,“ ütles üks seminaril osalenu irooniliselt meediakanalile RBK.