Muu hulgas juhtis ta mu tähelepanu tollal värskelt ilmunud Euroopa Toiduohutusameti ja Euroopa Kemikaalideameti raportile. Selles väideti, et üks mesilasi mürgitanud kemikaal glüfosaat ei ole inimesele nii ohtlik nagu varem hinnatud ja seda ei tohiks määratleda kantserogeenina. Kirjutasin sellegi kohta lühikese lõigu ja avaldasime loo.