Sagedamini on väärkohtlemise ohvrid naised. 18 protsenti uuringus osalenud naistest tunnistas, et lapsepõlves (alla 15aastasena) on mõni täiskasvanu vähemalt korra neile paljastanud oma suguelundeid. 15 protsenti naistest oli lapsena sobimatult katsutud. 9 protsenti vastanutest oli püütud sundida seksile, 5 protsenti oli ka reaalselt täiskasvanuga vahekorrale sunnitud.

Meestest oli 4 protsenti vastanutest ebasobivalt katsutud ja 2 protsenti seksile sunnitud.

Sagedamini oli seksile sundija sugulane või tuttav (43 ptotsenti), kuid peaaegu sama sageli võõras (40 protsenti).

Rohkem tunnistavad väärkohtlemist nooremad vanusegrupid. „Teadlikkus seksuaalse väärkohtlemise olemusest on ajas tõusnud ning nooremad vastajad oskavad ilmselt paremini ära tunda toimunut. Samuti on nende jaoks kogemused hiljutisemad ehk suurema tõenäosusega meeles püsinud,“ järeldab uuring.

Küsitluse viis tänavu aprillis läbi uuringufirma Norstat. Küsimustele vastas 2050 inimest vanuses 15-74 aastat.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid