Erakonnad tunnevad enamasti muret just noorte vaimse tervise pärast ning enim lubadusi käib koolidest ja lasteaedadest saadava abi kohta.

Sügisel avaldas Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK koostöös Peaasi.ee-ga üleskutse erakondadele, milles pakkus välja olulisimad sammud, et vaimse tervise valdkonda edendada. Nüüd kõrvutavad nad oma üleskutse põhipunkte valimisprogrammide lubadustega.

Mis on realistlik, mis mitte?