Swifti fenomeni on selgitatud mõistega girl next door (e.k naabritüdruk) – naissoo arhetüüp, mis tähistab tavaliselt tüdrukut või naist, kes rõhub traditsioonilistele sooväärtustele, mille olulisteks omadusteks on lihtsus, loomulikkus, tagasihoidlikkus jne. Kuskil eksisteerivad sellised naised päriselt, Swift aga on selle nähtuse